Aftalevilkår ved køb af billetter til MusicalDanmark arrangementer

Et arrangement er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, lokaliteten, delvis gennemførelse af arrangementet, flytning af arrangement til anden dato m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke. I stedet tilbydes enten erstatningsbilleter til den nye dato eller billetter til et lignende arrangement, f.eks. i form af et gavekort. 

Refundering

Købte billetter (eller værdibeviser) refunderes kun i tilfælde af aflysning. Billetter refunderes dog normalt ikke i tilfælde af en force majeure situation, herunder bl.a. krig, naturkatastrofer, ildebrand, vandskade, virusangreb, epidemier, pandemier samt andre uforudsete omstændigheder, som MusicalDanmark ikke er herre over. Det præciseres, at ethvert forhold som kan henføres til COVID-19, andre virusangreb, epidemier eller pandemier og som forhindrer eller vanskeliggør MusicalDanmarks mulighed for at afvikle forestillingen, betragtes som force majeure.

Billetgebyrer, andre gebyrer, afbestillingsforsikringer og evt. forsendelsesomkostninger betalt i forbindelse med billetkøbet refunderes ikke ved aflysninger/flytninger. 

Der gælder ingen fortrydelsesret for køb af billetter (eller værdibeviser til arrangementer). Vi henviser her til ”Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 2, nr. 12”, hvor det fastsættes at køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

Udstedte billetter, der stammer fra indløste MusicalDanmark gavekort kan ligeledes ikke fortrydes eller refunderes, heller ikke i tilfælde af aflyste arrangementer. I tilfælde af aflysning vil den oprindelige gavekortholder blive tilbudt erstatningsbilletter til et lignende arrangement. 

Særligt om COVID-19

Det er således MusicalDanmarks pligt at opfylde de til enhver tid gældende krav og retningslinjer fra relevante myndigheder, i forbindelse med afholdelse af et arrangement. Selv fuld implementering af passende beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger samt overholdelse af alle myndighedernes retningslinjer udelukker dog ikke risikoen for infektion med coronavirus (COVID-19) eller anden patogen organisme hos arrangementsdeltagere. Deltagelse i et arrangement er således på eget ansvar, og der kan ikke efterfølgende rejses krav mod MusicalDanmark eller spillestedet, i tilfælde af smitte med coronavirus (COVID-19).